În perioada 7 -25 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat programul de formare „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. A doua grupă de cursanți a fost formată din profesori care predau disciplina matematică, în învățământul gimnazial și liceal din unitățile școlare din județul Tulcea. Formabilii și-au dezvoltat competențe în organizarea lecțiilor de matematică în mediul online, utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale, crearea de resurse educaționale deschise și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale și-au însușit strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și colaborarea elevilor din gimnaziu și liceu.
Formator: profesor Petre Monica, inspector școlar pentru matematică-informatică, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Șerban Laura, C.C.D. Tulcea