Program de formare online – Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online, grupa 1

Program de formare online – Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online, grupa 1

În perioada 16-30.09.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, grupa 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Cursul s-a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro.
Grupa de cursanți, constituită din cadre didactice care predau în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind utilizarea aplicațiilor Google Classroom, Microsoft Teams/Office 365, Google Meet Calendar Google și crearea de teste pentru evaluarea online, utilizând instrumente digitale Google.
Prezentările susținute de către cursanți la sesiunea de evaluare finală demonstrează interesul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru perfecționare și formarea continuă privind predarea pe plarforme elearning.

Formator: informatician Ivan Mara Alexandra, C.C.D. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea