Program de formare online „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică” grupa 1

În perioada 10 octombrie 2020 – 29 octombrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat programul de formare „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Prima grupă a fost formată din 19 profesori care predau disciplina matematică, în învățământul gimnazial și liceal din unitățile școlare din județul Tulcea.
Formabilii și-au dezvoltat competențe în organizarea lecțiilor de matematică în mediul online, utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale, crearea de resurse educaționale deschise și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale și-au însușit strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și colaborarea elevilor din gimnaziu și liceu.
Cursanții au apreciat formatul cursului, pliat pe nevoile de formare actuale, activitățile practice și utilitatea acestora în dezvoltarea competenţelor în domeniul utilizării de instrumente și resurse educaționale deschise.
Formator: profesor Petre Monica, inspector școlar pentru matematică-informatică, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea