În perioada 08.05.2021-17.06.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, grupa 1, acreditat de Ministerul Educației, cu durata de 40 ore, 10 CPT. Cursul s-a desfășurat în format online, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Grupa 1 a fost constituită din cadre didactice selectate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării_PRO_ITI”, POCU/73/6/6/106371. participanții au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind utilizarea WordPress în realizarea paginilor web educaționale și folosirea platformei Moodle în organizarea activităților didactice.
Cursanții au apreciat îndrumările teoretice şi practice pentru organizarea activităților de învățare în mediul online, exemplele concrete și modalitățile de utilizare a instrumentelor digitale prezentate în desfășurarea programului.
Formator: prof. Șerban Eugen
Responsabil program: prof. Popov Mirela