Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 14.06.2021-21.06.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

14.06.2021 2 ore 29 cadre didactice
2. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

15.06.2021 3,5 ore 29 cadre didactice

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina