În perioada 17 – 29 iunie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea organizează programul de formare continuă „Educație și dezvoltare durabilă – învățare și transformare”, un curs nou, inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 ore.

Programul de formare este organizat în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Educației Deschise – APED și este susținut de formatori cu experiență în implementarea unor proiecte, în colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Grupul țintă este format din 21 de cadre didactice de la Școala Gimnazială Văcăreni, Școala Gimnazială Izvoarele, Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea și Grădinița „Busy Bee” Râmnicu Vâlcea. Se adaugă Școala Gimnazială Frecăței, județul Tulcea, programul de formare reprezentând una dintre activitățile finanțate în cadrul proiectului implementat de unitatea de învățământ prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS.

Cursul include trei module tematice:
1.„Dezvoltarea durabilă – cadrul de referință, domenii specifice”;
2.„Educație pentru dezvoltare durabilă prin activități de învățare în context formal/specific disciplinelor școlare”;
3.„Elaborarea și derularea unor proiecte educaționale pentru dezvoltare durabilă în context nonformal”.
Programul de formare va fi organizat în sistem online, pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, 12 ore sincron (webinarii) și 18 ore asincron (teme şi aplicaţii offline).
Responsabil program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța