Programul de formare ”Dezvoltarea competențelor profesorilor de limba și literatura română pentru susținerea participării elevilor la EN VIII” a fost organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea în perioada 24 mai – 10 iunie 2024. Grupa de formabili a inclus și profesori proveninți din unitățile de învățământ în care s-au înregistrat rezultate slabe și procent ridicat de neparticipare la examenele naționale, conform situațiilor statistice realizate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

Conținutul programului a rezultat din datele cuprinse în raportul elaborat de Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, cu privire la neparticiparea elevilor la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII – a, realizat la solicitarea Ministerului Educației.

Modulele ”Strategii interactive și resurse digitale integrate în procesul de învățare ca demers de motivare a elevilor”, ”Elemente de didactică și curriculum la disciplina limba și literatura română – nivel gimnaziu”, ”Evaluarea competențelor elevilor ca rezultate ale învățării”, ”Predarea diferențiată – organizarea activităților de educație remedială”, ”Intervenții personalizate pentru susținerea participării elevilor aflați în situații de risc la EN VIII” au fost susținute de echipa de formatori alcătuită din prof. Sorina Mangu – inspector școlar pentru limba și literatura română, prof. Vasilica Pavel, prof. Stela Dumitrache, prof. Florentina Condrat și consilier școlar Jenica Batiste.

Cursul a fost furnizat gratuit, costurile fiind asigurate din bugetul alocat pentru dezvoltare profesională de către M.E./I.S.J. Tulcea.

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța