Program de formare continuă Profesor și Părinte AZI

În perioada 16 decembrie 2021 – 11 martie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea în colaborare cu Asociația Proacta EDU, desfășoară programul de formare „Profesor și Părinte AZI”, acreditat de către Ministerul Educației, conform ordinului nr. 3161/13.02.2019, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile. Cursurile, pentru cele două grupe de formabili constituite, vor fi susținute în sistem online: online meeting – 43 de ore și online asincron – 37 de ore, pe platforma https://proactaedu.ro/, de către profesorii formatori Malcea Lavinia-Nicoleta, Gălățescu Ileana și Cherciu Cristina-Sinduța.
Programul abordează relația părinte – școală – profesor pe parcursul a 6 module: Rolurile profesorului/ Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului/ Copii cu nevoi speciale/ Stiluri de parenting/ Situaţii familiale atipice/ Comunicare.