Buletin informativ_20.12.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 13.12.2021-19.12.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Managementul comunicării și relații publice – grupa 1

13.12.2021

4 ore

34 cadre didactice

Managementul comunicării și relații publice – grupa 1

17.12.2021

4 ore

34 cadre didactice

Managementul comunicării și relații publice – grupa 1

18.12.2021

8 ore

34 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura