175 de cadre didactice din județul Tulcea, organizate în 5 grupe, au început sesiunile de formare din cadrul programului „PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning” – 16 credite profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem online (33 ore sincron și 31 ore asincron), furnizat de Partener 8 – Casa Corpului Didactic Constanța, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF.
Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.
Programul de formare se desfășoară în perioada 25 septembrie-14 noiembrie 2023.