Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat marți, 26 martie 2024, întâlnirea de lucru online cu reprezentanții comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD).

Reprezentanți din 65 de unități de învățământ din județul Tulcea au fost prezenți la întâlnire, unde s-au abordat aspecte referitoare la aplicarea legislației specifice privind dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. S-a acordat o atenție deosebită acumulării creditelor profesionale transferabile, fiind realizată o analiză a documentelor transmise de către unitățile de învățământ în acest an școlar, urmată de recomandări.

Această întâlnire constituie încă o inițiativă prin care Casa Corpului Didactic Tulcea susține activitatea de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din județul Tulcea, contribuind astfel la promovarea unui dialog constructiv și la consolidarea colaborării între instituțiile de învățământ și CCD.