Echivalare credite profesionale transferabile

În perioada 8.12.2021 – 11.01.2022, se desfășoară activitatea de echivalare a creditelor profesionale transferabile în 40 unități școlare în care există înregistrate solicitări de echivalare depuse de cadrele didactice, în baza O.M.E.C. nr. 5967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. Profesorii metodiști care au fost desemnați să facă parte din aceste comisii sunt Cristina Cherciu și Nicolae Ariton.
Pe pagina web a instituției https://ccdtulcea.ro/wp/ a fost creată secțiunea Echivalare credite profesionale transferabile, https://ccdtulcea.ro/wp/echivalare-cpt-an-scolar-2021-2022/, în care se găsesc informații/documente privind activitatea de echivalare CPT din anul școar 2021-2022.