Buletin informativ_6.12.2021

 

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 29.11.2021-05.12.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J. 29.11.2021 2 ore 19 cadre didactice
         2. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 1 03.12.2021 4 ore 32 cadre didactice
         3. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 1 04.12.2021 4 ore 32 cadre didactice
         4. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 1 04.12.2021 4 ore 32 cadre didactice
         5. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 1 05.12.2021 4 ore 32 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura