Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, începe ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat de Ministerul Educației, sub coordonarea profesorului formator Nicotitov Rodica.

Programul de formare se va derula în perioada 19 – 26 noiembrie 2022, pe parcursul a 12 ore de formare, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/. Cursul are ca scop formarea profesorilor selectați în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în acord cu metodologia și reglementările în vigoare emise de M.E. privind realizarea inspecţiilor școlare și dezvoltarea profesională și evoluție în carieră a cadrelor didactice. Grupul țintă este constituit de Inspectoratul școlar Județean Tulcea, costurile fiind suportate din bugetul de perfecționare aferent anului 2022.