În perioada 2 februarie 2023 – 22 mai 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează ”Cursul de învățare a limbii chineze” cu durata de 40 de ore, pentru o grupa alcătuită din personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și alte categorii de beneficiari din Tulcea.
Sesiunile de formare se vor desfășura în sistem blended learning, în locația C.C.D. Tulcea (str. Alunișului nr. 7) și pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ , sub coordonarea lectorului voluntar Zhang Nan.
Programul de formare se înscrie în domeniul învățării limbilor străine și a culturii civilizațiilor din întreaga lume, constituind în același timp și o modalitate de a petrece timpul extrașcolar într-un context de învățare formal și/sau nonformal.