În luna ianuarie 2023, în cadrul proiectului ”Limbă și civilizație chineză”, implementat de Institutul Confucius din cadrul Universității Transilvania din Brașov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Casa Corpului Didactic Tulcea, au fost organizate activități de promovare în următoarele unități de învățământ: Palatul Copiilor Tulcea, Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea, Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tulcea, Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea, Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea.
Activitățile au fost coordonate de inspector școlar pentru activități extrașcolare, Mirela Popov și profesor metodist Ileana Gălățescu și susținute de lectorul voluntar din China, Zhang Nan.