Curs de formare online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” grupa 2

În perioada 31 octombrie– 8 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 10 ore. Grupa a fost formată din 23 de profesori, care predau disciplinele limba și literatura română, limba și literatura franceză, limba și literatura engleză, istorie, geografie și religie, selectați în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2020-2021.
În cadrul cursului formabilii și-au format/dezvoltat competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și a activităților de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice, ținând cont de contextul generat de Pandemia de Covid-19.
Cursanții au apreciat formatul online de desfășurare a cursului cât și informațiile teoretice şi practice transmise de formatorul programului privind aplicarea metodologiilor și reglementărilor în vigoare emise de M.E.C., etapele realizării și desfăşurării inspecţiilor școlare în acest an școlar, întocmirea documentelor specifice inspecțiilor școlare și de specialitate, precum și comunicarea în cadrul inspecției școlare.
Formator: profesor Nicotitov Rodica, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea