Curs de formare online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” grupa 1

În perioada 1- 8 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 10 ore. Prima grupă a fost formată din 26 profesori pentru învățământul primar și preșcolar și profesori care predau disciplina limba și literatura română, selectați în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2020-2021.
Pe parcursul programului formabilii și-au format/dezvoltat competențe de îndrumare şi control în vederea desfăşurării inspecţiei şcolare și a activității de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice, ținând cont de contextul generat de Pandemia de Covid-19, în anul școlar 2020-2021.
Formatorul programului a furnizat cursanților informații teoretice şi practice despre metodologiile și reglementărilor în vigoare emise de M.E.C. privind etapele realizării și desfăşurării inspecţiilor școlare în acest an școlar, elaborarea fișelor de evaluare și a raportului scris de inspecţie. Cursanții au apreciat formatul cursului cât și prestația formatorului.
Formator: profesor Nicotitov Rodica, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea