Curs de formare online pentru profesorii de fizică, chimie, biologie

În perioada 8-15 septembrie 2020, se desfășoară programul de formare ”Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa este alcătuită din 30 de cadre didactice care predau în unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea profesorilor în organizarea și desfășurarea lecțiilor de chimie, fizică, biologie,în mediul online.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formator, profesor Antoneta Împușcatu.