Activitate de formare cu tema ”Acces echitabil la informație, o șansă pentru dezvoltare durabilă”

Activitatea de formare cu tema ”Acces echitabil la informație, o șansă pentru dezvoltare durabilă”, reluat pe platforma online Google Meet, a atras alți 90 de profesori interesați de ceea ce înseamnă informație, opinie informată, argumentare, gândirea critică, dezvoltare durabilă. A fost susținut de doamna Raluca Petre, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității Ovidius Constanța.
Este al patrulea seminar interactiv de dezvoltare profesională organizat în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED” POCU/74/6/18/106346, pentru cadrele didactice din școlile tulcene, eveniment coordonat de doamna Gabriela Nichifor, director al Casei Corpului Didactic Tulcea.