Curs de formare „Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online”

În perioada 10-22 septembrie 2020, se desfășoară programul de formare „Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online”, grupa 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa este alcătuită din 25 de cadre didactice care predau în unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, nivel preșcolar, privind organizarea activităților de educație timpurie în mediul online și integrarea unor resurse specifice tehnologiei și comunicării în demersuri didactice desfășurate online având ca grup țintă preșcolarii.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formatori: Cernencu Marcela și Ilie Cătălina Aurelia.