Buletin informativ-14.09.2020

Lista programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 3 – 12.09.2020, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Acces echitabil la informație, o șansă pentru dezvoltare durabilă

03.09.2020

2 ore

91

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie

8-9.09.2020

6 ore

30

cadre didactice

Aplicații gratuite pentru realizarea de teste pentru evaluare online a elevilor

10.09.2020

2 ore

39

cadre didactice

Geometria conflictului în spațiul actual școlar

10.09.2020

2 ore

61

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

10.09.2020

3 ore

25

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online

10.09.2020

3 ore

21

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

11.09.2020

3 ore

25

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie

11.09.2020

4 ore

30

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

12.09.2020

4 ore

25

cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR