CCD Tulcea_Partener 1 în proiectul POCU, cod My SMIS: 106371

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului ”Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării_ PRO_ITI”, Cod SMIS 2014+: 106371, beneficiar Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, implementează SA1.4 Furnizarea a minim 5 programe de formare continuă și de dezvoltare de competențe didactice cu credite profesionale transferabile 16 grupe, precum: ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”, ”Management educațional”, ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, ”Proiectarea curriculară centrată pe competențe”, ”Școala incluzivă”, ”Consiliere educațională”.

Conform GANTT, în perioada 26 octombrie – 03 decembrie 2019, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare „Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, 40 ore, 10 CPT, acreditat O.M.E.N. nr. 3343/16.03.2018, pentru Grupa 1_PRO_ITI, Seria 2019-2020_PRO_ITI, în locația acreditată M.E.N. – Școala Profesională ”Vasile Bacalu” Mahmudia, la care participă 20 cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului din școlile parteneri asociați: Școala Profesională ”Vasile Bacalu Mahmudia” și Școala Gimnazială Murighiol. Programul de formare este susținut de formatorul Batiste Jenica.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru 330 persoane din grupul țintă personal didactic/personal de sprijin și 30 de manageri școlari din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate în 15 unități școlare defavorizate din regiunea ITI Delta Dunării, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.