CCD Tulcea_Partener 1 în proiectul POCU, cod My SMIS: 106346

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, furnizează programul de formare „Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A doua șansă”, cu durata de 40 ore, 10 CPT, acreditat prin O.M.E.N. nr. 4482/15.07.2019 pentru prima grupă formată din cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului, care provin din școlile parteneri asociați Liceul Tehnologic Topolog și Școala Gimnazială Ciucurova.
Programul de formare se încadrează în Activitatea 2. Formarea specialiștilor pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea PTS, respectiv A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare.
Sesiunile de formare au loc în perioada 27.09.2019-13.12.2019, în locația acreditată M.E.N. ”Liceul Tehnologic Topolog, județul Tulcea”, cu participarea unui număr de 22 cursanți. Programul de formare este susținut de formatorul Suciu Maria.
Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.