Buletin informativ_31.05.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 24.05-30.05.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

24.05.2021 2 ore 29 cadre didactice
2. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 3

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

25.05.2021 4 ore 35 cadre didactice
3. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 25.05.2021 4 ore 20 cadre didactice
4. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”- grupa 3

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

27.05.2021 4 ore 35 cadre didactice
5. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”- grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

28.05.2021 2 ore 29 cadre didactice
6. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2 Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371 28.05.2021 4 ore 35 cadre didactice
7. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

29.05.2021 5 ore 32 cadre didactice
8. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 29.05.2021 4 ore 20 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina