Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 12.12.2022-18.12.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 14.12.2022 2 ore 21 cadre didactice
         2. ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 15.12.2022 2 ore 21 cadre didactice
         3. ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 16.12.2022 2 ore 21 cadre didactice
         4. ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 17.12.2022 4 ore 21 cadre didactice
         5. ,,Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 17.12.2022 4 ore 25 cadre didactice
         6. ,, Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 18.12.2022 2,5 ore 25 cadre didactice
         7. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)” – grupa 1 13.12.2022 2 ore 21 cadre didactice
         8. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)” – grupa 1 14.12.2022 1 oră 21 cadre didactice
         9. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”-grupa 1 17.12.2022 4,5 ore 21 cadre didactice
       10. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”-grupa 1 18.12.2022 2 ore 21 cadre didactice
       11. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”-grupa 2 14.12.2022 1 oră 24 cadre didactice
       12. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”-grupa 2 15.12.2022 2 ore 24 cadre didactice
       13. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”-grupa 2 17.12.2022 4,5 ore 24 cadre didactice
       14. ,,Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”-grupa 2 18.12.2022 2 ore 24 cadre didactice
       15. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 12.12.2022 4 ore

 

23 cadre didactice
       16. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 13.12.2022 4 ore

 

23 cadre didactice
       17. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 14.12.2022 2 ore 20 cadre didactice
       18. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 15.12.2022 2 ore 20 cadre didactice
       19. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 15.12.2022 2 ore 10 cadre didactice
       20. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 16.12.2022 2 ore 10 cadre didactice
       21. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 16.12.2022 2 ore 25 cadre didactice
       22. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

12.12.2022 2 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu