Buletin informativ 8.03.2021

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 01.03.2021– 07.03.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)” 02.03.2021 2 ore 35 cadre didactice
2. ”Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător”

grupa 1

02.03.2021 2 ore 18 cadre didactice
3. ”Curs de perfecționare secretar” grupa 1 03.03.2021 2 ore 20 secretari
4. ”Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător”

grupa 1

04.03.2021 1 oră 18 cadre didactice
5. ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)” 06.03.2021 4 ore 35 cadre didactice

 

6. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă 06.03.2021 7,5 ore 33 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae