Buletin informativ 1.03.2021

 

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 22.02.2021– 28.02.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător” grupa 1 23.02.2021 2 ore 18 cadre didactice
2. ”Curs de perfecționare secretar” grupa 1 23.02.2021 3 ore 20 secretari
3. ”Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător” grupa 1 25.02.2021 1 oră 18 cadre didactice
4. ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)” 27.02.2021 4 ore 35 cadre didactice

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae