Buletin informativ 25.01.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 18.01.2021– 24.01.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Consiliere utilizare instrumente digitale GSuite”-Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu

20.01.2020

2 ore

15 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae