Buletin informativ 18.01.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 11.01.2021– 17.01.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală”, program acreditat M.E.C., grupa 1

12.01.2021

2 ore

35 cadre didactice

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală”, program acreditat M.E.C., grupa 1

13.01.2021

2 ore

35 cadre didactice

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală”, program acreditat M.E.C., grupa 1

16.01.2021

5ore

35 cadre didactice

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală”, program acreditat M.E.C., grupa 1

17.01.2021

1 oră

35 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae