Buletin informativ 11.04.2022

Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 04.04.2022-10.04.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1.        Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 05.04.2022 4 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
2. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 07.04.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
3. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 2 07.04.2022 1,5 ore 29 cadre didactice
4. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 08.04.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
5. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 2 08.04.2022 4 ore 29 cadre didactice
6. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 09.04.2022 3 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
7. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 2 09.04.2022 6,5 ore 29 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura