Buletin informativ 04.04.2022

Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 28.03.2022-03.04.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1.        Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 29.03.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
2. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 31.03.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
3. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 01.04.2022 4 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
4. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 2 01.04.2022 4 ore 29 cadre didactice
5. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 02.04.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
6. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 2 02.04.2022 4 ore 29 cadre didactice
7. Școala și familia în formarea personalității elevilor – grupa 2 03.04.2022 4 ore 29 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura