Joi, 24 martie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat întâlnirea responsabililor centrelor de documentare și informare (CDI) și a bibliotecarilor școlari, în cadrul Atelierului de dezvoltare profesională, având ca temă „Biblioteca școlară în conjunctura pandemică/Exemple de bune practici”. Activitatea s-a desfășurat în sistem online (videoconferință) și au fost prezenți treizeci și nouă de bibliotecari școlari și responsabili CDI din unitățile de învățământ tulcene. Activitatea metodică online a fost susținută de către profesor metodist, cu atribuții delegate pentru compartimentul biblioteca, Nicolae Ariton.