În cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat sâmbătă, 26 martie 2022, la Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, unul din cele 90 de workshop-uri planificate la nivel national. Evenimentul a reunit 50 de experți în dezvoltarea curriculară, cu experiență în implementarea curriculumului pentru învățământul preuniversitar la nivel primar și gimnazial – profesori, directori, inspectori școlari, reprezentanți ai societății civile.
Atelierul a avut ca temă ”Managementul pedagogic al trei tipuri de curriculum-problemă: evaluat, ascuns și nul”, fiind susținut cu profesionalism de Cristian Petre, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității ”Ovidius” Constanța. Pe parcursul celor patru sesiuni de prezentări și aplicații practice, desfășurate interactiv cu prezență fizică, participanții au avut oportunitatea să valorifice experiența și expertiza în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie.
Informații privind rezultatele proiectului CRED la nivel județean, regional și national, au fost oferite celor prezenți de către Gabriela Bratu – expert operațional monitorizare din cadrul echipei Ministerului Educației, Ștefan Torcărescu – expert coordonator regional, Daniela Codreanu – expert regional grup țintă, Daniela Palcău – expert regional monitorizare din cadrul echipei Casei Corpului Didactic Buzău, Viorica Pavel – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și Gabriela Nichifor – expert local coordonare formare/ director al Casei Corpului Didactic Tulcea.
Cel de-al doilea workshop CRED a avut ca invitat special pe Tatiana Grosu, învățătoare la o școală din regiunea Izmail, persoană refugiată din Ucraina, stabilită temporar cu familia în municipiul Tulcea. O oportunitate de a împărtăși idei despre educație, de a fi împreună cu profesori tulceni, de a afla despre cum se implementează curriculumul în școala românească.
”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.