În cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat vineri, 11 iunie 2021, la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea, unul din cele 90 de workshop-uri planificate la nivel national. Evenimentul a reunit 50 de experți în dezvoltarea curriculară, cu experiență în implementarea curriculumului pentru învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial – profesori, directori, inspectori școlari și experți CRED, care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ din județul Tulcea.
Atelierul a avut ca temă ”Mecanisme de creare a unui mediu suportiv în clasă”, fiind susținut cu profesionalism de Cristian Petre, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității ”Ovidius” Constanța. Pe parcursul celor patru sesiuni de prezentări și aplicații practice, desfășurate interactiv cu prezență fizică și în sistem online, participanții au avut oportunitatea să exploreze subiecte care au vizat principii de management al clasei de elevi, procesul de predare-învățare-evaluare adaptat la noile schimbări, starea de bine și bunăstarea elevului, elemente definitorii ale unui mediu suportiv/securizant în școală.
Informații privind stadiul de implementare al proiectului CRED la nivel national, în regiunea de Sud-Est și în județul Tulcea au fost oferite celor prezenți de către Liviu Constandache – expert coordonator resurse educaționale deschise, Ștefan Torcărescu – expert coordonator regional și director al Casei Corpului Didactic Buzău, Viorica Pavel – inspector școlar general al I.S.J. Tulcea și Gabriela Nichifor – director al Casei Corpului Didactic Tulcea.
”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.