Joi, 10 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, întâlnirea online a responsabililor centrelor de documentare şi informare (CDI) şi a bibliotecarilor şcolari din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea. Tema întâlnirii a fost „Biblioteci și librării cu funcționare on-line: publicare cărți electronice și tipărite digital, împrumut, comercializare, abonament”. S-a discutat despre modul de funcționare a unei biblioteci online, despre publicarea unei cărți în format tipărit și/sau electronic, de asemenea despre elementele de împrumut și abonament în cadrul unei biblioteci online. Participanții au primit un ghid practic de publicare a unei cărți tipărite la o editură/tipografie online.
Întâlnirea a fost organizată în sistem video online sincron.
Au fost prezenți 32 de bibliotecari școlari și responsabili CDI, activitatea metodică online fiind susținută de către profesor metodist, cu atribuții delegate pentru compartimentul bibliotecă, Nicolae Ariton.