Casa Corpului Didactic Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Alunișului nr.7, anunță suspendarea concursului pentru ocuparea a 0,5 post vacant de Administrator financiar IS, programat în data de 3.06.2020, conform hotărârii Consiliului de administrație, întrunit în data de 20.05.2020. Suspendarea se efectuează în baza Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art.27, alin. și HG nr.394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Concursul va fi reluat după încetarea perioadei de stare de alertă, conform legislației în vigoare, pe baza unui calendar de desfășurarea concursului reorganizat.
Informații suplimentare puteți solicita la adresa de email contact@ccdtulcea.ro sau la nr.telefon 0240 516656.
Comisia de concurs.