Înscrieri online cursuri avizate M.E.C. privind predarea online, an școlar 2020-2021

Oferta programelor de formare
avizate M.E.C. prin adresa nr.4888/DGIP/13.08.2020
furnizate de C.C.D. Tulcea pentru a sprijini cadrele didactice din județul Tulcea în predarea online.

IMPORTANT: Informații privind participarea la programele de formare AICI

Denumire programe de formare/ ModuleForma de organizare/Durata FormatoriGrup țintă/Tip certificareResponsabil programFORMULAR ON-LINE ÎNSCRIERE
Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

Module:
1. Organizarea și desfășurarea lecției la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” în mediul online
2. Instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online / Utilizarea de resurse educaționale deschise la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”
3. Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);

Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic și învățământul particular: Iordache Laura-Cristina
Profesor :
Stroe Doina
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și licealAdeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri
„Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii”
program gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător

Module:
1. Utilizarea aplicației Microsoft Office Word
2. Utilizarea aplicației Microsoft Office PowerPoint
3. Utilizarea Internetului și Poștei electronice
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);

Informatician C.C.D. Tulcea /Expert elearning CRED:
Ivan Alexandra Mara

Informatician:
Purda Nicoară Eliza Mariana
Ciurea Mihaela Mădălina
Cadre didactice din învățământul preuniversitar


Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri
„Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător”
program gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Utilizarea tehnologiei în activitățile de consiliere online

Module:
1. Clasa tradițională vs. clasa virtuală
Tehnici de consiliere psihopedagogică în mediul online
2. Instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea de consiliere online
3. Optimizarea comunicării educaționale în mediul online
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Profesor consilier școlar:
Batiste Jenica

Psiholog:
Ilie Cătălina Aurelia

Profesor metodist C.C.D. Tulcea:
Cherciu Cristina-Sinduța
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori consilieri școlari
Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscrieri „Utilizarea tehnologie în activitățile de consiliere online”program gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online

Module:
1.Curriculum pentru educația timpurie/Instrumente digitale și tipuri de activități online
2.Metode și resurse educaționale online adaptate particularităților de vârstă a preșcolarilor
3. Optimizarea comunicării educaționale în mediul online
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Inspector școlar pentru educație timpurie:
Mincu Steliana

Profesori învățământ preșcolar: Cernencu Marcela
Olteanu Dorina

Psiholog:
Ilie Cătălina Aurelia
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel preșcolar
Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

Module:
1. Curriculum pentru învățământ primar abordat în lecții online
2. Utilizarea de instrumente și aplicații digitale în predarea online a disciplinelor specifice învățământului primar
3. Evaluarea-demers continuu, integrat în procesul de predare-învățare online
4. Optimizarea comunicării educaționale în mediul online
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Inspector școlar pentru învățământ primar, învățământ alternativ:
Panait Virginia

Profesori învățământ primar:
Cîrnat Laura
Suciu Maria

Psiholog:
Ilie Cătălina Aurelia
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel primar
Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română
Module:
1. Organizarea și desfășurarea lecției de limba și literatura română în mediul online
2. Instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online: Utilizarea de resurse deschise la disciplina limba și literatura română
3. Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Profesori:
Pavel Vasilica
Darie Elena
Mangu Sorina
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel gimnazial și liceal

Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematica

Module:
1. Organizarea și
desfășurarea lecției de matematică în mediul online
2.Instrumente și
aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online
3.Crearea și aplicarea
unor instrumente de evaluare online
4.Utilizarea de resurse
educaționale deschise la disciplina matematica
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);

Inspector școlar pentru matematică-informatică:
Petre Monica

Profesor:
Ivan Adrian
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel gimnazial și liceal

Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a limbilor străine
Module:
1. Instrumente digitale de predare online a vocabularului și a structurilor gramaticale
2. Vorbire și ascultare – utilizarea instrumentelor digitale în predarea online
3. Citire – Utilizarea instrumentelor digitale în predarea online; Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online a competențelor de vorbit/citit/ascultat într-o limbă străină
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Inspector școlar pentru limba franceză:
Raiciu Mihaela-Florentina

Profesor:
Visterneanu Mihaela
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel gimnazial și liceal


Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Strategii de predare online la disciplina istorie

Module:
1. Organizarea și desfășurarea lecției de istorie în mediul online-instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online
2. Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online
3. Cum ne raportăm la temele sensibile din istorie și cum abordăm conținuturile învățării
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);

Profesor:
Costache Mariana

Conferențiar universitar doctor:
Citirigă Daniel-Valentin
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel gimnazial și liceal
Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Strategii de predare online la disciplina geografie
Module:
1. Organizarea și desfășurarea lecției de geografie în mediul online
2. Instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online
3.Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Profesori:
Costache Mariana
Mitrea Nela
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel gimnazial și liceal
Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie
Module:
1. Organizarea și desfășurarea lecției de fizică, chimie, biologie în mediul online
2. Instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online
3. Utilizarea de resurse educaționale deschise la disciplinele fizică, chimie, biologie
ONLINE-12 ore
din care:
- 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 4 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Profesor:
Împușcatu Antoneta

Expert conținut didactic RED:
Maftei Gelu
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-nivel gimnazial și liceal
Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea
Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online

Module:
1. Utilizarea aplicațiilor Calendar Google și Google Meet
2. Utilizarea aplicației Google Classroom
3. Utilizarea Microsoft Teams/Office 365, integrată în pachetul GSuite for Education
4. Crearea de teste pentru evaluarea online, utilizând instrumente digitale Google
ONLINE-12 ore
din care:
- 8 ore sincron (4 webinarii a câte 2 ore fiecare;
- 2 ore asincron (teme și aplicații offline);
- 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar);
Informatician C.C.D. Tulcea /Expert elearning CRED:
Ivan Alexandra Mara
Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Adeverință
C.C.D. Tulcea
prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular înscriereprogram gratuit
pentru cadrele didactice din județul Tulcea