Seminar_COMUNICARE – UPDATE sau MAREA REINVENTARE / Comunicare inovativă în școala online

Seminar interactiv de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, organizat online de Casa Corpului Didactic Tulcea, partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, ID 106346.
Scopul evenimentului a fost stimularea interacțiunilor profesionale și a comunicării deschise, facilitarea accesului la resurse profesionale și la un schimb de bune practici între specialiștii în educație din județul Tulcea, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative.
Echipa de implementare a proiectului apreciază interesul participanților, cadre didactice din Liceul Tehnologic Topolog și Școala Gimnazială Jurilovca, care fac parte din grupul țintă al proiectului, pentru interesul manifestat pentru o temă adaptată la contextul actual al școlii online și pentru împărtășire de experiențe profesionale.
Seminarul interactiv a fost susținut de lector formator Cătălina Ilie, expert suport dezvoltare profesională implicat în proiect.