Seminar interactiv ”Comunicare inovativă în școala online”

Activitatea de formare ”Comunicare inovativă în școala online” a atras 140 de cadre didactice, un al treilea seminar interactiv de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, organizat online de Casa Corpului Didactic Tulcea, partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, ID 106346. Activitatea desfășurată pe platforma Google Meet a facilitat însușirea unor tehnici de comunicare care pot fi utilizate în cadrul activităților online cu elevii, sub directa îndrumare a formatorului Cătălina Ilie, expert suport dezvoltare profesională.