Apel de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF – forma actualizată, cu modificări și completări, aprobată prin Nota nr. 788/146587_POCU/5.01.2023 + Anexe

 

Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, PROF III – Management educațional în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF