Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

În perioada 09-16.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, gratuit, avizat de Ministerul Educației Naționale, cu durata de 16 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în Colectivul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2019-2020.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module: Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare. Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape, Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră, Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic. Particularități specifice disciplinei de predare, Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații, Deontologie și comunicare în inspecția școlară.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor specifice privind desfăşurarea inspecţiei şcolare de specialitate, transpunerea în practică a teoriei subsumate inspecţiei şcolare, utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, desfășurării și evaluării unui demers didactic eficient, asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu particularităţile specifice domeniului, respectarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat şi metodist.
Formator: prof. Nicotitov Rodica – inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul I.S.J. Tulcea;
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea