Programe de formare pentru cadre didactice din mediul rural, proiect POSDRU ID 137603

În perioada februarie-mai 2015, la Casa Corpului Didactic Tulcea și în cadrul Filialei C.C.D. – Școala Gimnazială ”Panait Cerna” din localitatea Cerna s-au desfășurat și finalizat programele de formare gratuite din cadrul proiectului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în scopul formării de competențe cheie relevante la elevi” ID 137603, beneficiar Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea.
50 de cadre didactice din învățământul preșcolar și primar din mediul rural, din județul Tulcea, au absolvit programele de formare acreditate ”Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic” și ”Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, în urma cărora au obținut 30 de credite profesionale transferabile. Absolvenții și-au dezvoltat competențe în următoarele domenii: predarea interdisciplinară pentru formarea competenţelor cheie la preșcolarul și şcolarul mic, utilizarea strategiilor didactice în abordarea inter-, pluri- şi transdisciplinară, educaţia în spiritul dezvoltării durabile, relaţia școală-familie-comunitate.
Cursurile au fost susținute de formatorii:
Prof. Gabriela Nichifor, director C.C.D. Tulcea;
Prof. Marinela Peiciu, profesor metodist C.C.D. Tulcea.