Programe de formare avizate M.E.

 
01. Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online
02. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar
03. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română
04. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică
05. Strategii de predare online la disciplina istorie
06. Strategii de predare online la disciplina geografie
07. Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie
08. Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online
09. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online
10. Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător
11. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii
12. Utilizarea aplicațiilor Gsuite for Education în managementul școlar
13. Managementul instituțional
14. Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană
15. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul preșcolar
16. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar
17. Noi abordări ale curriculumului la disciplinele predate în învățământul gimnazial
18. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ
19. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante
20. Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
21. Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale
22. Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.
23. Curs de învățare a limbii engleze
24. Negocierea conflictului
25. Etică și integritate
26. Comunicarea în situații de criză
27. Protecția datelor cu caracter personal
28. Curs de perfecționare pentru bibliotecari