Oferta cursuri avizate M.E. prin adresa D.G.M.R.U.R.S./D.F.C. nr.31367/8.11.2023

 1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar
 2. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar
 3. Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina matematică
 4. Aplicații și instrumente digitale la disciplina geografie
 5. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante
 6. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ
 7. Program de formare continuă a profesorilor metodiști
 8. Integrarea educațională în grădiniță a copilului cu dizabilitate intelectuală
 9. Evaluare și intervenție în tulburările de învățare
 10. Consilierea educațională – repere și instrumente pentru cadrele didactice
 11. Clasa de elevi ca teritoriu al întâlnirilor. Filosofii și instrumente de management
 12. Educație pentru Holocaust
 13. Educație și dezvoltare durabilă – învățare și transformare
 14. Practici media – căutarea și verificarea informațiilor
 15. Proiectele Erasmus – oportunități pentru educație și formare
 16. Proiectele educaționale – repere teoretice și practice de inițiere și implementare în școală
 17. Prevenție pentru combaterea consumului ilicit de droguri în școală
 18. Inovare şi utilizare creativă a instrumentelor TIC în procesul didactic
 19. Managementul documentelor digitale: creare, organizare individual și colaborativ, partajare
 20. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online
 21. Managementul carierei prin dezvoltare personală şi profesională
 22. Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil
 23. Contabilul unității de învățământ între evidență și responsabilitate managerială
 24. Rolul secretarului în gestionarea drepturilor personalului unității de învățământ
 25. Curs de învățare a limbii engleze
 26. Didactica disciplinei limba rusă maternă