Oferta cursuri avizate M.E. prin adresa D.G.M.R.U.R.S./D.F.C. nr.31367/8.11.2023

 1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar
 2. Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar
 3. Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina matematică
 4. Aplicații și instrumente digitale la disciplina geografie
 5. Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante
 6. Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ
 7. Program de formare continuă a profesorilor metodiști
 8. Integrarea educațională în grădiniță a copilului cu dizabilitate intelectuală
 9. Evaluare și intervenție în tulburările de învățare
 10. Consilierea educațională – repere și instrumente pentru cadrele didactice
 11. Clasa de elevi ca teritoriu al întâlnirilor. Filosofii și instrumente de management
 12. Educație pentru Holocaust
 13. Educație și dezvoltare durabilă – învățare și transformare
 14. Practici media – căutarea și verificarea informațiilor
 15. Proiectele Erasmus – oportunități pentru educație și formare
 16. Proiectele educaționale – repere teoretice și practice de inițiere și implementare în școală
 17. Prevenție pentru combaterea consumului ilicit de droguri în școală
 18. Inovare şi utilizare creativă a instrumentelor TIC în procesul didactic
 19. Managementul documentelor digitale: creare, organizare individual și colaborativ, partajare
 20. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online
 21. Managementul carierei prin dezvoltare personală şi profesională
 22. Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil
 23. Contabilul unității de învățământ între evidență și responsabilitate managerială
 24. Rolul secretarului în gestionarea drepturilor personalului unității de învățământ
 25. Curs de învățare a limbii engleze
 26. Didactica disciplinei limba rusă maternă
 27. Dezvoltarea competențelor profesorilor de limba și literatura română pentru susținerea participării elevilor la EN VIII
 28. Dezvoltarea competențelor profesorilor de matematică pentru susținerea participării elevilor la EN VIII
 29. Dezvoltarea competențelor profesorilor de liceu pentru susținerea participării elevilor la examenul de bacalaureat
 30. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care predau module din aria curriculară Tehnologii
 31. Animația și medierea culturală în biblioteca școlară
 32. Curs de pregătire profesională a personalului nedidactic în domeniul incluziunii școlare
 33. Inițierea personalului nedidactic în utilizarea instrumentelor TIC de bază