Program de perfecționare a metodiștilor ISJ

În perioada 24 – 29 noiembrie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Program de perfecționare a metodiștilor ISJ”, cu durata de 12 ore. Grupul țintă cuprinde cadre didactice care fac parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Şcolar Județean Tulcea.
Tematica cursului vizează Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape, Aspecte ale inspecției școlare corelate cu organizarea procesului de predare-învățare-evaluare în situația generată de Pandemia de COVID-19 și Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră.
Programul de formare este susținut de profesor formator Nicotitov Rodica și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.