Program de formare ”Strategii de predare online la disciplina istorie”

În perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare ”Strategii de predare online la disciplina istorie”, avizat M.E.C., cu durata de 12 ore. Sesiunile de formare online sincron/asincron au fost susținute cu profesionalism de domnul conferențiar universitar doctor Daniel-Valentin Citirigă, prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța și doamna profesoară Mariana Costache, director al Școlii Gimnaziale Ciucurova din județul Tulcea. Cursanții au avut oportunitatea să se informeze privind temele specifice disciplinei predate și să își dezvolte abilitățile privind organizarea și desfășurarea lecției istorie în mediul online, utilizarea de instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică online, crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online.
Responsabil program formare: Cristina Sinduța Cherciu, profesor metodist C.C.D. Tulcea