În perioada 30 octombrie 2023 – 05 decembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea va furniza programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, cu durata de 40 ore, 10 CPT. Grupa este formată din cadre didactice care predau la Liceul Tehnologic Topolog și Școala Gimnazială Frecăței.
Programul de formare reprezintă una dintre activitățile finanțate în cadrul proiectelor implementate de cele două unități de învățământ din județul Tulcea, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).
Cursul vizează, pe parcursul celor 40 de ore desfășurate online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea, dezvoltarea competențelor de aplicare a instrumentelor şi tehnicilor specifice de modelare a trăsăturilor de caracter al elevilor, dezvoltarea competențelor de utilizare a unor strategii de intervenţie pentru prevenirea și gestionarea situațiilor problemă în grupul clasei și combaterea bullying-ului în școală, dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de consiliere a părinților, pentru îmbunătățirea cunoașterii personalității copiilor și gestionarea comportamentelor problematice.
Modulele programului vor fi susținute de profesorul formator Jenica Batiste.
Responsabil organizare program de formare: profesor Șerban Laura Aurelia.