Programul de formare continuă ”Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii” s-a desfășurat în perioada 9-23 noiembrie 2020, pentru o grupă de profesori care predau în liceele din județul Tulcea. Sesiunile online de formare au cuprins teme de interes pentru profesorii care predau discipline tehnice, competențele dezvoltate vizând organizarea și desfășurarea lecțiilor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” în mediul online, utilizarea de resurse educaționale deschise, crearea și susținerea activităților de învățare pe platformele educaționale, realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev.
Formatori: Laura Iordache, inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic, I.S.J. Tulcea
Doina Stroe, director, Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea
Responsabil program: prof .metodist Șerban Laura, C.C.D. Tulcea