În perioada 31.10 – 02.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”, curs identificat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea ca fiind o nevoie locală de perfecționare și inclus în Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020, cu durata de 24 ore.
Grupa a fost constituită din cadre didactice care predau la clasele de învățământ primar, în școlile din mediul urban și rural ale județului Tulcea.
Prin tematica susținută de formatori profesioniști, s-au avut în vedere: abordarea curriculumului în viziune interdisciplinară, demersuri de proiectare integrată, manualul digital ca sursă multimedia interactivă de învățare, managementul clasei și evaluarea integrată în procesul de predare și învățare.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formatori, tematicile relevante pentru activitatea la clasă și sesiunile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul pentru ciclul primar.

Formatori: Pavel Viorica și Cârnat Laura, profesori pentru învățământ primar
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea