Program de formare ”Managementul comunicării și relații publice”

În perioada 13.12.2021 – 09.02.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ” Managementul comunicării și relații publice”, cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile (CPT). Grupul țintă cuprinde personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar.
Tematica cursului vizează Relații publice și comunicare strategică, Cultură organizațională și diagnoză comunicațională, Grupul și echipa, Comunicare și negociere.
Programul de formare este susținut de conf. univ. dr. Petre Raluca Brândușa și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.